Số/Kí hiệu Công văn 828/BHXH-CNTT
Trích dẫn Công văn 828/BHXH-CNTT V/v tiếp tục triển khai hệ thống tin nhắn đa phương tiện giữa người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan BHXH.
Ngày ban hành 30-07-2019
File gắn kèm
Công văn triển khai tin nhắn.pdf