Số/Kí hiệu Quyết định 39/QĐ-BHXH
Trích dẫn Quyết định 39/QĐ-BHXH ngày 9/01/2017 về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả KQ giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành 09-01-2017
File gắn kèm