Số/Kí hiệu Công văn 348/BHXH-CNTT
Trích dẫn Công văn 348/BHXH-CNTT V/v triển khai tin nhắn đa phương tiện giữa người dân, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp với cơ quan BHXH.
Ngày ban hành 02-05-2019
File gắn kèm
Công văn 348- bhxh- cntt.pdf