BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA về cải cách thủ tục hành chính
BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA về cải cách thủ tục hành chính
Tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ trong ASSA
Tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ trong ASSA
Khai mạc Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 36
Khai mạc Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 36
Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân
Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân
BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020
BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020
BHXH tỉnh tổ chức tập huấn công tác tài chính, kế toán và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH
BHXH tỉnh tổ chức tập huấn công tác tài chính, kế toán và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH
BHXH tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ
BHXH tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ
BHXH tỉnh tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú
BHXH tỉnh tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú
Huyện Mỹ Lộc tổ chức tổng kết công tác BHYT HSSV năm học  2018-2019 triển khai công tác năm học 2019-2020
Huyện Mỹ Lộc tổ chức tổng kết công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019 triển khai công tác năm học 2019-2020
BHXH tỉnh Nam Định tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
BHXH tỉnh Nam Định tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019
BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
Trước tình hình nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành công văn số 200/UBND-VP7 ngày 05/06/2019 về việc chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN nhằm mục đích để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


Tổng lượt truy cập: 371737

Lượt trong ngày: 750