Những điều cần biết về BHXH tự nguyện
Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 và các văn bản về chính sách BHXH quy định về đối tượng, quyền lợi, mức đóng BHXH tự nguyện như sau:
Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Mức đóng BHXH tự nguyện
Mức đóng BHXH tự nguyện
BHXH tỉnh bàn giao sổ BHXH cho người lao động
BHXH tỉnh bàn giao sổ BHXH cho người lao động


Tổng lượt truy cập: 857771

Lượt trong ngày: 118