Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh

Trước tình hình nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành công văn số 200/UBND-VP7 ngày 05/06/2019 về việc chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN nhằm mục đích để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Phối hợp với các Sở ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH BHYT, BHTN; Theo dõi, đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, cung cấp thông tin các đơn vị cố tình vi phạm, nợ đọng kéo dài đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định; Công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp với các đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động, theo dõi, cung cấp thông tin; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các doanh nghiệp trích nộp đầy đủ, kịp thời tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Nguyễn Thị Thu - VP

Các Tin khác
- Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) 27/05
- Khó khăn trong công tác triển khai thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN 27/05
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định phát động đợt thi đua tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 27/05
- BHXH tỉnh tăng cường triển khai nhiều biện pháp để thu hồi nợ đọng 25/12
- Một số quyền lợi và thủ tục KCB BHYT có hiệu lực từ 1/12/2018 theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 25/12
- BHXH TỈNH NAM ĐỊNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BHXH TỰ NGUYỆN 20/12
- BHXH tỉnh Nam Định tích cực cải cách hành chính, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH-BHYT 19/12
- Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng sáng tạo, đổi mới cách làm Tăng tốc đạt chỉ tiêu giao về BHYT 19/12
- BHXH tỉnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng tăng cường truyền thông về chính sách BHYT 19/12
- Tập huấn hoàn thiện và cập nhật dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và phát triển BHXH tự nguyện 07/12
- Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nam Định làm việc tại BHXH tỉnh Nam Định 07/12
- Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu 14/11
- NLĐ nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn nhận BHXH một lần 14/11
- Quyền lợi của người tham gia BHYT liên tục được mở rộng 14/11
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT 14/11