NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHYT HỘ GIA ĐÌNH
Các quy định cơ bản của Pháp luật về Bảo hiểm Y tế (BHYT) khi tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:
Thẻ BHYT bị sai thông tin cần được xử lý như thế nào?
Thẻ BHYT bị sai thông tin cần được xử lý như thế nào?
Quyền lợi được hưởng thông qua ký tự trên thẻ BHYT
​Từ tháng 9/2017, BHXH Việt Nam bắt đầu phát hành thẻ BHYT mới theo mã số BHXH. Việc làm này nhằm mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia BHYT, đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh BHYT.


Tổng lượt truy cập: 857763

Lượt trong ngày: 110