BHXH tỉnh tổ chức tập huấn công tác tài chính, kế toán và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH

BHXH tỉnh tổ chức tập huấn công tác tài chính, kế toán và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Ngày 30/8/2019, tại Hội trường cơ quan, BHXH tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính, kế toán và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Lãnh đạo các phòng: Thanh tra -kiểm tra; Công nghệ thông tin; Chế độ BHXH; Văn phòng và toàn thể cán bộ viên chức, lao động hợp đồng các phòng: Kế hoạch tài chính, Chế độ BHXH, Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; Giám đốc BHXH các huyện và các cán bộ làm công tác kế toán, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách thuộc BHXH huyện.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo các phòng Kế hoạch tài chính, Chế độ BHXH phổ biến và hướng dẫn một số nội dung như: Thực hiện giải quyết chế độ BHXH, BHTN; công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định 166/QĐ-BHXH; hướng dẫn một số nội dung quy chế chi tiêu nội bộ, chi thưởng, bổ sung thu nhập đối với đơn vị, CCVC; thực hiện quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản; một số nội dung cơ bản về chế độ kế toán BHXH theo Thông tư 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn kế toán BHXH.

Bên cạnh đó, hội nghị đã tiến hành trao đổi, giải đáp các vấn đề vướng mắc trong công tác kế hoạch tài chính, giải quyết chế độ BHXH trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại BHXH tỉnh cũng như tại BHXH các huyện.

Nguyễn Thị Thu – VP

Các Tin khác
- BHXH tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ 20/08
- BHXH tỉnh tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú 20/08
- Huyện Mỹ Lộc tổ chức tổng kết công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019 triển khai công tác năm học 2019-2020 28/08
- BHXH tỉnh Nam Định tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 26/07
- BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 12/07
- Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh 12/06
- Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) 27/05
- Khó khăn trong công tác triển khai thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN 27/05
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định phát động đợt thi đua tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 27/05
- BHXH tỉnh tăng cường triển khai nhiều biện pháp để thu hồi nợ đọng 25/12
- Một số quyền lợi và thủ tục KCB BHYT có hiệu lực từ 1/12/2018 theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 25/12
- BHXH TỈNH NAM ĐỊNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BHXH TỰ NGUYỆN 20/12
- BHXH tỉnh Nam Định tích cực cải cách hành chính, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH-BHYT 19/12
- Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng sáng tạo, đổi mới cách làm Tăng tốc đạt chỉ tiêu giao về BHYT 19/12
- BHXH tỉnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng tăng cường truyền thông về chính sách BHYT 19/12


Tổng lượt truy cập: 883437

Lượt trong ngày: 276