BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019

BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 11/7/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và rút kinh nghiệm các mảng nghiệp vụ.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh cùng các đồng chí là Phó giám đốc BHXH tỉnh; các đồng chí là trưởng, phó các phòng nghiệp vụ và các đồng chí là Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng BHXH các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Lương Ba – Phó giám đốc BHXH tỉnh trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo báo cáo, trong sáu tháng đầu năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn do điều kiện khách quan, khối lượng công việc tiếp tục tăng cao, nhưng các đơn vị thuộc BHXH tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. BHXH tỉnh đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả để phát triển đối tượng, số người tham gia BHXH, BHYT đạt 1.587.607 người, tăng 47.971 người so với năm 2018, đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số theo Niên giám thống kê năm 2017 của Cục Thống kê tỉnh Nam Định; Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.009,889 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 48,5% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, tăng 0,5% so với cùng kỳ 2018, tương ứng với số tiền là 261,3 tỷ đồng; Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị là 158 tỷ đồng, đạt tỷ lệ nợ 3,8% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; bảo đảm chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng. Đặc biệt năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo Nghị định số 146/NĐ-CP, do đó BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ sở KCB trên địa bàn làm tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ chi phí KCB, từng bước tạo thuận lợi cho người hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… Ước đến hết 30/6/2019, toàn tỉnh có 1.477.000 lượt người khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB BHYT, với tổng số tiền chi là 584 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra đã được chú trọng nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Ngành. Sáu tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã thực hiện 42 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và ra quyết định truy thu do đơn vị đóng không đúng mức quy định là 3.883.247 đồng; Truy thu do đóng thiếu thời gian là 112.885.775 đồng; Thu hồi về quỹ BHYT số tiền các cơ sở KCB BHYT chi sai quy định là 106.528.880 đồng. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, đồng thời tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm tới mọi đối tượng, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các thủ tục hành chính được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; các tổ chức, cá nhân được nhận kết quả giải quyết trong thời gian ngắn nhất; thực hiện công khai số máy điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức cá nhân về các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, thủ tục hành chính về BHXH, BHYT; thực hiện tốt cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho đơn vị và đối tượng đến giao dịch; triển khai giao dịch hồ sơ điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT; ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ của ngành, coi đây là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, cấp sổ thẻ, kế toán, giải quyết chế độ chính sách, chi chế độ ngắn hạn.

Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, đổi mới và triển khai rộng khắp, nhất là hình thức tuyên truyền trực tiếp đến người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về chế độ chính sách BHXH, BHYT tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, 6 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Nam Định đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trên tất cả các mặt công tác góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Kết quả công tác thi đua được thể hiện trong báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư - Phó giám đốc BHXH tỉnh đã trình bày. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cửu Long- Phó giám đốc BHXH tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh và BHXH tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Nam Định cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tại nội dung tham luận và phần rút kinh nghiệm một số mảng nghiệp vụ của ngành, để từ đó có những thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của Ngành BHXH nói chung và của BHXH tỉnh Nam Định nói riêng. Đồng chí Trần Văn Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định yêu cầu tất cả các đơn vị tập trung tìm giải pháp để phát triển đối tượng tham gia, phấn đấu đến cuối năm đạt 87% người dân tham gia BHYT. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ của ngành; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo trong công việc được giao để đạt hiệu quả cao nhất; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới nhiều đối tượng về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN;...

Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bề dày kinh nghiệm và sự năng động sáng tạo của đội ngũ CBCCVC, nhất định ngành BHXH tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định giao cho.

Nguyễn Thị Thu - Văn phòng

Một số hình ảnh tại hội nghị

Các Tin khác
- Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh 12/06
- Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) 27/05
- Khó khăn trong công tác triển khai thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN 27/05
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định phát động đợt thi đua tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 27/05
- BHXH tỉnh tăng cường triển khai nhiều biện pháp để thu hồi nợ đọng 25/12
- Một số quyền lợi và thủ tục KCB BHYT có hiệu lực từ 1/12/2018 theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 25/12
- BHXH TỈNH NAM ĐỊNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BHXH TỰ NGUYỆN 20/12
- BHXH tỉnh Nam Định tích cực cải cách hành chính, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH-BHYT 19/12
- Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng sáng tạo, đổi mới cách làm Tăng tốc đạt chỉ tiêu giao về BHYT 19/12
- BHXH tỉnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng tăng cường truyền thông về chính sách BHYT 19/12
- Tập huấn hoàn thiện và cập nhật dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và phát triển BHXH tự nguyện 07/12
- Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nam Định làm việc tại BHXH tỉnh Nam Định 07/12
- Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu 14/11
- NLĐ nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn nhận BHXH một lần 14/11
- Quyền lợi của người tham gia BHYT liên tục được mở rộng 14/11