Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
BHXH tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp thực hiện chính sách BHYT tại địa phương